Stichting Hoestie

‘Wij van Hoestie’ onderschrijven het belang van het begrip positieve gezondheid. Voor ons gaat gezondheid niet alleen over het wel-of-niet hebben van een ziekte. Wij vinden dat het gaat om competenties. Je bent gezond wanneer je de vaardigheden hebt om te kunnen dealen met de lichamelijke, psychologische en sociale uitdagingen van het leven.

Maar wanneer zo’n uitdaging heel groot is – bijvoorbeeld als je kanker krijgt – kun je ontdekken dat je vaardigheden niet zijn opgewassen tegen de impact die zo’n ziekte op de relatie met je naasten heeft. En precies daarom hebben wij Stichting Hoestie opgericht.

Stichting Hoestie wil het welzijn van mensen met een ernstige ziekte verbeteren, maar ook dat van hun sociale omgeving. Het gaat ons daarbij vooral om het verlagen van de communicatiebarrières die vaak gebaseerd zijn op angsten en aannames van beide partijen. We willen zowel patiënten als hun naasten de tools geven om medelijden om te buigen naar hulp, afhankelijkheid naar gelijkwaardigheid, en angst naar liefde.

Dat doen we onder andere:

  • door onderzoek uit te voeren
  • door bij te dragen aan de bewustwording van die communicatieproblematiek
  • door initiatieven te ondersteunen die betekenisvol contact tussen patiënt en naasten stimuleren
  • door betekenisvolle ziekenbezoek-cadeautjes te ontwikkelen die u kunt aanschaffen in onze webshop

Donaties en de verkoop van bovengenoemde producten zijn belangrijke inkomstenbronnen voor Stichting Hoestie. Uw bijdrage wordt onder andere ingezet om hoestie.nu te ondersteunen: een social media platform waarmee mensen met een ziekte hun naasten op de hoogte kunnen houden van alle facetten van hun gezondheidsreis. Dat gebeurt via een veilige, besloten en eenvoudige online omgeving die is ontwikkeld met input van de beoogde gebruikers.

Stichting Hoestie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn vrijgesteld van BTW. Dit betekent ook dat wij geen BTW mogen (en kunnen) heffen over onze producten.

Onze gegevens zijn:

Stichting Hoestie

KvK-nr: 68736053

IBAN: NL 22 ABNA 0246 7826 17