Selfie time

selfie

“Soms zegt een blik meer dan 1000 woorden”

  1. Maak een selfie.
  2. Kijk jezelf eens goed aan en beantwoord de volgende vragen, uitgaande van het nu:
  • Hoe voel je je?
  • Wat maakt je blij?
  • Waar zit je mee?
  • Wat wens je?
  1. Mail of app je foto en je antwoorden naar jezelf o.v.v. ‘nieuwjaarsselfie’ bijvoorbeeld.
  2. Zet een reminder in je agenda wanneer je jouw mail/app weer terugzoekt en –leest.

TIP: Herhaal deze momentopname elk jaar voor een verdiepende-selfie-reeks

NODIG:

smartphone